Gizlilik Politikası

  • Anasayfa
  • Gizlilik Politikası ve Çerezler

Gizlilik Politikası ve Çerezler

Sizden isminizi, telefon numaranızı ve e-mail adresinizi istiyoruz. Bu bilgiler sizin rezervasyonunuzu gerçekleştirirken, isteklerinizle ilgili bir sorunumuz olduğunda sizinle temasa geçerken veya size rezervasyonunuzun elektronik konfirmasyonunu gönderirken bize yardımcı oluyor.

Okuyacağınız gizlilik politikası müşteri bilgilerinin mahremiyeti çerçevesinde uygulanmaktadır:

Bu site aracılığıyla elde edinilen kişisel bilgileri araç kiralama faaliyetlerinin yönetimi ve bu faaliyetlerin geliştirilmesine yardımcı olması amacıyla firma kayıtlarımızın bir parçası olarak saklayacağız.

Bu kişisel bilgilerin paylaşımı sizin rızanız olmaksızın herhangi bir amaç için kullanılmayacaktır.


Çerezlerin (cookies) Kullanımı

Sitemizi kullandığınızda bize vereceğiniz bilgileri alma yöntemlerinden birisi çerezlerin kullanılmasıdır. İngilizce'de cookie olarak geçen çerezler web sayfası sunucusunun sizin bilgisayarınızın hard diskine yerleştirdiği ufak bir metin dosyasını ifade eder. Yani, o web sitesinin bir sonraki ziyarette sizi tanıması için geçerli bir bilgidir bu. Bu metin dosyası bir komut dosyası olmadığı gibi, virüs de değildir. Size özel bir tanımlamadır ve sadece bu kodu tanımlayan web sunucusu tarafından okunabilir.

Çerez'in amacı; sizin o siteyi yeniden ziyaret ettiğinizi web sunucuya bildirmekten ibarettir.

Sitemizde kullanılan çerezler "süreklilik arz eden çerezler" kategorisindedir. Süreklilik arz eden çerezler bilgisayarınızda silinene kadar kalırlar. Eğer çerezlerin bilgisayarınızda kalmasını istemiyorsanız bunları web tarayıcınızın ayarlar bölümünden silebilirsiniz

Birçok web tarayıcısının menüsünde yer alan Yardım başlığı altında çerezleri nasıl kabul edeceğiniz ya da çerezlerle karşılaşıldığında tarayıcının bir mesaj verip vermeyeceği ve çerezleri nasıl devre dışı bırakacağınız detaylı bir şekilde anlatılmıştır.
Ancak unutulmamalıdır ki çerezler Selimgül Turizm web sitesinin sizlere sunmuş olduğu faydalı bir takım özelliklerini kullanabilmenize imkan vermektedir ve çerezleri aktif olarak bırakmanızı ısrarla tavsiye ederiz.

Web tarayıcınız ya da bilgisayarınıza yüklemiş olduğunu başka programlar bilgisayarınızda sürekli çerezleri ya da tüm çerez tiplerini engellemenize imkan verebilir. Bu durumda Selimgül Turizm web sitesini ziyaret ettiğinizde herhangi bir sorun yaşanmayacaktır da ancak silinmeleri halinde yeni bir oturum açıldığında ya da form doldurulurken aynı bilgilerin tekrar girişini yapmanız gerekecektir.

Veri Sorumlusu Kimdir?

Kişisel verilerinizin işlenmesi açısından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında veri sorumlusu, Ürgenpaşa Mahallesi, Atatürk Caddesi, No:117   Antakya adresinde yerleşik olan Selimgül Turizm Araç Kiralama Kongre Taş. Sey. Acen. Taah. Ve Tic. Ltd. Şti.

Temel Prensiplerimiz Nelerdir?

Kişisel verilerinizi işlerken Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca benimsenmiş olan usul ve esaslara uygun olarak hareket etmekteyiz:
•           Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma,
•           Doğru ve gerektiğinde güncel olma,
•           Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme,
•           İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,
•           İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme.

Hangi Verileriniz İşlenmektedir?

SELİMGÜL tarafından aşağıdaki kişisel verileriniz bu Politika kapsamında toplanmakta ve işlenmektedir:
•           Ad Soyad
•           Telefon
•           E-Mail
SELİMGÜL, Veri Sahibi’nin İnternet Site’si kullanımı ile ilgili bilgileri teknik bir iletişim dosyası olan çerezlerin (Cookie) kullanılması ile elde edebilmekte olup İnternet Sitesi üzerinde sunulmakta olan hizmetlere erişim ve kullanım alışkanlıklarının tespit edilmesi için çerez yoluyla IP bilgileri toplayabilmektedir.
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 3 ve 7. maddesi uyarınca, geri döndürülemeyecek şekilde anonim hale getirilen veriler kişisel veri kabul edilmeyecek olup, bu verilere ilişkin yapılan işleme faaliyetleri işbu Politika hükümleri ile bağlı olmaksızın gerçekleştirilecektir.

Toplanan Verileriniz Hangi Amaçlarla Kullanılmaktadır?

SELİMGÜL tarafından kişisel verileriniz, İnternet Sitesi’ni kullanımınız sırasında Çerezler (Cookie) vasıtasıyla veya Veri Sahipleri olarak sizlerin ilgili yerleri doldurmanız yoluyla toplanmaktadır.
SELİMGÜL kişisel verilerinizi, Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası, ürün ve hizmetlerin satış ve pazarlaması için pazar araştırması faaliyetlerinin planlanması ve icrası, ürün ve/veya hizmetlerin pazarlama süreçlerinin planlanması ve icrası gibi amaçlarla işlemektedir.

Çerez (Cookie) Nedir ve Neden Kullanılmaktadır?

Çerezler (Cookie), ziyaret edilen internet sitelerinin, internet tarayıcıları (örn. Safari, Chrome, Edge gibi) vasıtasıyla internete bağlandığınız cihaz üzerinde veya ağ sunucusunda depolanan küçük metin dosyalarıdır. Çerezler (Cookie) vasıtasıyla internet sitesinin işlevselliği arttırılmakta ve kullanıcı deneyimi geliştirilebilmektedir.
SELİMGÜL, İnternet Sitesi’nde çerezleri (Cookie), İnternet Sitesi’nin işlevselliğini ve performansını arttırmak, Veri Sahipleri ile temas kurmak ve Veri Sahiplerinin İnternet Sitesi’ndeki tecrübesini iyileştirmek, İnternet Sitesi’ni iyileştirerek Veri Sahiplerine sunulan hizmetleri geliştirmek ve kişiye sunulan özel hizmetlerin kişiselleştirilmesini sağlamak gibi amaçlarla kullanmaktadır.
İnternet Sitesi’nde kullanılmakta olan çerez (Cookie) türleri aşağıda gösterilmektedir:
Oturum Çerezleri (Session Cookies)
Oturum çerezleri, İnternet Sitesi’nin açık kaldığı sürece kullanılan, internet tarayıcısı kapatıldıktan sonra silinen geçici çerezlerdir. Bu tür çerezlerin kullanılmasının temel amacı, kullanım süresince İnternet Sitesi’nin düzgün bir biçimde çalışmasının teminini sağlamaktır.
Kalıcı Çerezler (Persistent Cookies)
Kalıcı çerezler İnternet Sitesi’nin işlevselliğini artırmak, kullanıcılara daha hızlı ve iyi bir hizmet sunmak amacıyla kullanılan çerez türleridir. Bu tür çerezler tercihlerinizi hatırlamak için kullanılır ve tarayıcılar vasıtasıyla cihazınızda depolanır. Kalıcı çerezlerin bazı türleri; İnternet Sitesi’ni kullanım amacınız gibi hususları değerlendirerek sizlere özel öneriler sunulabilmesini sağlayabilmektedir. Kalıcı çerezler sayesinde İnternet Sitesi’ni aynı cihazla tekrardan ziyaret etmeniz durumunda, İnternet Sitesi’ni daha önceden ziyaret etmiş olduğunuz anlaşılabilir. Böylelikle size daha iyi bir hizmet sunulabilir.
İnternet Sitesinde kullanılmakta olan çerezler (Cookie) aşağıdaki tabloda listelenmiştir:
•           Google Analytics
•           Google Remarketing
•           Yandex Metrica
•           Facebook Pixel

Veri Sahipleri Tarafından Çerez Kullanımı Engellenebilir mi?

Aşağıdaki bağlantılar vasıtasıyla, internet tarayıcınızın tipine uygun olarak çerez (cookie) kullanımını engelleyebilirsiniz:
•           Adobe Analytics
•           AOL
•           Google AdWords
•           Google Analytics
•           Google Chrome
•           Internet Explorer
•           Mozilla Firefox
•           Opera
•           Safari

Kişisel Verileriniz Kimlerle Paylaşılmaktadır?

SELİMGÜL, bu Politika kapsamındaki kişisel verilerinizi ve bunları işleyerek elde ettiği yeni kişisel verilerinizi, ilgili bölümde belirtilen veri işleme amaçlarını gerçekleştirmek üzere destek veya hizmet aldığı üçüncü kişilerle (bulut bilişim hizmeti sağlayıcıları da dahil), iş ortaklarıyla, tedarikçileriyle, hissedarlarıyla söz konusu amaçların gerçekleştirilmesini sağlamak için paylaşabilecektir.
Bunlara ek olarak İnternet Sitesi’nin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi ile yazılımsal hatalardan kurtarılması amacıyla da kişisel verileriniz üçüncü kişilerle paylaşılabilecektir. Son olarak kişisel verileriniz hukuk kuralları gereği talepte bulunan adli ve idari makamlarla veya kurum ve kuruluşlarla da paylaşılabilecektir.
Kişisel verileriniz, çeşitli ülkelerde bulunan sunucularda saklanabilecektir.

Kişisel Verilerin Saklama Süresi Nedir?

Kişisel verileriniz, yukarıda ilgili bölümde açıklanan kişisel verilerinizin işlenme amaçlarının gerektirdiği süreler boyunca veya hukuken gerekli süreler boyunca saklanacaktır.

Veri Güvenliğine İlişkin Alınan Önlemler Hakkında Bilgiler

Kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmemesini, kişisel verilerinize hukuka aykırı olarak erişilmemesini ve kişisel verilerinizin güvenli şekilde saklanmasını sağlamak amacıyla, SELİMGÜL uygun güvenlik düzeyini sağlamak için gereken her türlü teknik ve idari tedbirleri almayı, gereken denetim çalışmalarını yapmayı taahhüt etmektedir.
Kişisel verileriniz SELİMGÜL tarafından bu Politika’da ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununda belirtilen kurallara aykırı olarak işlenmeyecek ve üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır.

Kişisel Verilerinize İlişkin Sahip Olduğunuz Haklar Nelerdir?

Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak aşağıdaki hakları, SELİMGÜL’e yapacağınız bir talep ile kullanabilirsiniz:
•           Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
•           Kişisel verileriniz işlenmişse, buna ilişkin bilgi talep etme,
•           Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve kişisel verilerinizin işlenme amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
•           Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
•           Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini talep etme,
•           İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
•           İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerinizin paylaşıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
•           İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle sizin aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
•           Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde, zararın giderilmesini talep etme.
Kişisel verilerinize ilişkin haklarınızı kullanmak için yapacağınız talepler, en geç otuz gün içinde tarafınıza bildirimde bulunularak sonuçlandırılacaktır.
Veri Sahibi olarak bu Politika kapsamındaki kişisel verilerinizin tam, doğru ve güncel olduğunu ve ayrıca söz konusu kişisel verilerde herhangi bir değişiklik olduğunda bunları güncelleyebilirsiniz. Aksi halde, SELİMGÜL’ün herhangi bir sorumluluğu doğmayacaktır.
Kişisel verilerinizin SELİMGÜL tarafından kullanılmasını engelleyecek taleplerde bulunmanız halinde, İnternet Sitesi’nin tüm veya bazı fonksiyonlarından yararlanamayabilirsiniz.

İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ

Bu Politika ile ilgili sorularınızı iletmek ile kişisel verilerinize ilişkin haklarınızı kullanmak amacıyla aşağıdaki iletişim bilgilerini kullanarak bizimle iletişime geçebilirsiniz:
•           info@selimgul.com
•           Selimgül Turizm Araç Kiralama Kongre Taş. Sey. Acen. Taah. Ve Tic. Ltd. Şti.
Ürgenpaşa Mahallesi, Atatürk Caddesi, No:117   Antakya, Hatay